Pakiet Standard

 

 

 

Formularz do pobrania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA

NA KURS

JĘZYKA POLSKIEGO ONLINE

 

JMcLintocks Building
J Summer Lane, Barnsley
JS70 2NZ, S. Yorkshire 

 

 


Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapewniamy, że informacje przez Państwa podane będą wykorzystane tylko do wiadomości szkoły.

Tożsamość Ucznia

DANE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

INFORMACJE O UCZNIU

Wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy potwierdzam, iż akceptuje warunki regulaminu szkoły dostępne w szkole oraz na www.prolanguage.co.uk. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pro-Language Kids w celach kontaktowych przez różne środki przekazu, np. email, telefon, facebook.