McLintocks Building

Summer Lane, Barnsley

S70 2NZ, S. Yorkshire

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ŚWIETLICĘ W SZKOLE POLAK MAŁY

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zapewniamy, że informacje przez Państwa podane będą wykorzystane tylko do wiadomości szkoły.

TOŻSAMOŚĆ UCZNIA

DANE OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Opiekun prawny 1

Opiekun prawny 2

INFORMACJE O UCZNIU

Dni, w których dziecko będzie uczestniczyło w wakacyjnych zajęciach świetlicowych

 

Wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy potwierdzam, iż akceptuję warunki regulaminu świetlicy szkoły Polak Mały dostępne w szkole oraz na www.polakmaly.com.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polak Mały w celach kontaktowych przez różne środki przekazu, np. email, telefon, facebook.